MBG026 Gun Metal Green Matt – Coyote

26,4046,05

MBG026 Gun Metal Green – 473ml
Archie’s serie
Steengoed/ stoneware
fire at cone 5/6
stooktemperatuur 1180 – 1220 graden

Foodsave

LET OP :

De meeste Coyote-glazuren hebben een vrij gemiddelde uitzettingsgraad en passen waarschijnlijk bij de meeste gemiddelde kleisoorten. We hebben één serie (de Archie’s serie) die kan” shiveren” als ze gebruikt worden op een kleilichaam met een hoge expansie, dus zorg ervoor dat deze glazuren passen bij de klei die u gebruikt. Dat is ook zo: Archie’s Base, Blue Purple, Aubergine, Gun Metal Green, Ice Blue, Opal, Red Gold en Rhubarb.
De S&G 254 is geen goede match!

 

 

Wissen

Een van onze meest populaire en veelzijdige glazuren. Een zeer lopend, rijk geschakeerd groen dat onvoorspelbaar kan zijn, waarbij soms zowel matte als glanzende plekken op een enkele pot ontstaan. Combineert prachtig met bijna alle Coyote Glazuren, en explodeert met kristallen in een langzame afkoeling.

De Archie’s Serie kan uitdagend zijn in het gebruik, maar beloont uw vaardigheid met enkele van de mooiste glazuren die verkrijgbaar zijn. Ze vloeien en intergreren met andere kleuren op dramatische wijze, waardoor fantastische afwerkingen ontstaan, in tegenstelling tot alles wat mogelijk is in een elektrische oven. Ze worden ook sterk beïnvloed door de langzame afkoeling.

One of our most popular and versatile glazes. A very runny, richly varied green that can be unpredictable, sometimes creating both matt and gloss areas on a single pot. Combines beautifully with almost all Coyote Glazes, and explodes with crystals in a slow cool.

The Archie’s Series can be challenging to use, but rewards your skill with some of the most beautiful glazes available.  They flow and interact with other colors dramatically, creating fantastic finishes unlike anything else possible in an electric kiln.  They are also strongly affected by slow-cooling.

 

Every kiln and firing is different. It is best to use witness cones in every firing.

Coyote glazes are designed to be fired between witness cone 5 and witness cone 6.

Cone readings are a combintation of time and temperature, and do not correspond directly to any specific temp in degrees. Most digitally controlled kilns have a pre-programmed cone fire setting that will allow you to reach the proper temperature with minimal fussing (we use a cone 5, fast, with 30 minute hold.) For manual (sitter) kilns we recommend using a 6 cone.

Thermocouples and other electronic measuring devices are prone to error and degrade over time. The only way to be certain that your kiln is firing to the right temperature is to use witness cones every time you fire your kiln.
The tip of your self supporting cone 5 should be at least even with the base, and the tip of the cone 6 should not touch the shelf.

May not fit all clay bodies. Test for shivering on your clay.
Store in a warm place. Crystals may form in liquid glaze if kept below 65째F
Test all foodware to determine food safe.

MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF