MBG161 Cyrstal Celadon – Coyote

21,4032,25

MBG161 Crystal Celadon
Crystalline Slow Cool Serie
Steengoed/ stoneware
fire at cone 5/6
stooktemperatuur 1180 – 1220 graden

 

Artikelnummer: MBG161-P Categorieën: , Tags: , , , , ,

Een doorschijnend zacht groen met lichte kristallen. Kristallen groeien het beste op gladde, witte klei.

Crystalline Slow Cool Glazes zijn een geweldige manier om spannende nieuwe details aan je werk toe te voegen. Ze zijn minder lopend dan traditionele kristalglazuren, waardoor er geen lekbakje nodig is, en kunnen worden gebakken met andere, niet-kristalglazuren. Ze lopen wel nog steeds, dus wees voorzichtig met uw toepassing!
Het beste kunt u in laagdikte afnemen met aanbrengen. Om een voorbeeld te geven kunt u bij het aanbrengen van de tweede laag aan de buitenkant van u werk iets hoger eindigen (3/4mm). De derde laag stopt u nog niets eerder (5/6 mm) van de onderkant gezien.

SLOW COOL

Slow Cool glazuren tegen verschillende temperaturen kunnen dramatisch verschillende afwerkingen opleveren. Veel Coyote glazuren zijn speciaal ontworpen om hiervan te profiteren om speciale effecten te creëren, en nog veel meer glazuren worden op verrassende wijze aangetast. Alle Coyote glazuren kunnen langzaam worden gekoeld.

Door de langzame afkoeling wordt de brandperiode, waarin de meeste kristallen zich ontwikkelen, effectief verlengd, wat resulteert in meer en grotere kristallen. Afhankelijk van de samenstelling van het glazuur zal dit meestal grote zichtbare kristallen opleveren, of een gematteerd oppervlak (microkristallen).

Om een glazuur langzaam te laten afkoelen, moet u in een oven met een digitale regelaar bakken. Aangezien de bedieningspanelen van de programmeerbare ovens van merk tot merk verschillen, moet u de gebruiksaanwijzing van uw oven raadplegen of contact opnemen met de verkoper of fabrikant van de oven voor instructies over het programmeren van uw specifieke oven.

Als u eenmaal weet hoe u uw oven moet programmeren, is het een kwestie van experimenteren om de stookcurve te vinden die het beste werkt voor uw producten. De enige manier om er zeker van te zijn dat uw oven correct wordt gestookt, is door gebruik te maken van getuigenkegels. Als startpunt staat ons schema hieronder:

Ramps 5 in Fahrenheit
100/uur tot 220
350/uur tot 2000
150/uur tot 2200 houden gedurende 15 minuten
500/uur tot 2150 houden gedurende 15 minuten.
125/uur tot 1400

Stookcurve in Graden Celcius
0 – 105°C in 2,5 uur
105°C – 1095°C in 5,5 uur
1095°C – 1205°C IN 0,5 uur + 15 minuten pendelen
1205°C – 1176°C in 0,5 uur + 15 minuten pendelen
1176°C – 760°C in 8 uur
verder laten afkoelen tot onder de 50 °C.

Het is belangrijk om op te merken dat u dit schema moet aanpassen voor uw eigen oven en stoken. Elke oven is anders, dus er is geen schema dat voor elke stook werkt.
Het puntje van uw zelfdragende kegel 5 moet in ieder geval gelijk zijn met de basis, en het puntje van de kegel 6 mag niet in aanraking komen met de plank.

A translucent soft green with pale crystals. Crystals grow best on smooth, white clay.

Crystalline Slow Cool Glazes are a great way to add exciting new details to your work.  They are less runny than traditional crystal glazes, removing the need for a drip tray, and can be fired with other, non-crystal glazes.  They do still run, so take care with your application!

SLOW COOLING

Cooling glazes at different rates can provide dramatically different finishes.  Many Coyote glazes are designed specifically to take advantage of this to create special effects, and many more are affected in surprising ways. All Coyote glazes can be slow cooled.

Slow cooling effectively lengthens the period of firing during which most crystals develop, resulting in more and larger crystals. Depending on the composition of the glaze, this will usually produce either large visible crystals, or a matted surface (microcrystals.)

To slow cool a glaze, you must be firing in a kiln with a digital controller.  As the control panels for programmable kilns vary across brands, you should consult your owner’s manual, or contact the seller or manufacturer of the kiln, for instructions on how to program your specific kiln.

Once you know how to program your kiln, it will take some experimentation to find the firing cycle that works best for your ware.  The only way to be sure your kiln fired correctly is to use witness cones. As a starting point, our schedule is below:

Ramps 5
100/hr to 220
350/hr to 2000
150/hr to 2200 hold for 15 minutes
500/hr to 2150 hold for 15 minutes
125/hr to 1400

It is important to note that you will need to tweak this schedule for your own kiln and firings.  Every kiln is different, so there is no schedule that will work for every firing.
The tip of your self supporting cone 5 should be at least even with the base, and the tip of the cone 6 should not touch the shelf.

Fired
Every kiln and firing is different. It is best to use witness cones in every firing.

Coyote glazes are designed to be fired between witness cone 5 and witness cone 6.

Cone readings are a combintation of time and temperature, and do not correspond directly to any specific temp in degrees. Most digitally controlled kilns have a pre-programmed cone fire setting that will allow you to reach the proper temperature with minimal fussing (we use a cone 5, fast, with 30 minute hold.) For manual (sitter) kilns we recommend using a 6 cone.

Thermocouples and other electronic measuring devices are prone to error and degrade over time. The only way to be certain that your kiln is firing to the right temperature is to use witness cones every time you fire your kiln.
The tip of your self supporting cone 5 should be at least even with the base, and the tip of the cone 6 should not touch the shelf.

Not recommended for use on foodware.

 

MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF