SW2021 New stoneware kit 118 ml – mayco

25,00

SW2021KT

Onze 2021 Stoneware Glaze Kit bevat alle vijf nieuwe steengoed glazuren in een potje van 4 oz. Ideaal om te testen op uw klei en om nieuwe combinaties uit te proberen.

SW-185 Rainforest
SW-186 Azurite
SW-187 Himalaya Salt
SW-188 Landslide
SW-189 Cenote

Alle nieuwe glazuren zijn AP Non-Toxic in vloeibare vorm, met uitzondering van SW-185 Rainforest, dat CL is vanwege oplosbaar koper. SW-189 Cenote is veilig voor serviesgoed indien gebruikt volgens de aanwijzingen van de fabrikant. De vier nieuwe matte glazuren (SW185-SW188) worden niet aanbevolen voor serviesgoed vanwege de duurzaamheid van het oppervlak. Hoewel het geglazuurde oppervlak lood- en cadmiumuitloogtests kan doorstaan en daarom wettelijk als voedselveilig wordt beschouwd, worden sommige glazuren, ongeacht de oppervlaktestructuur of de porositeit van de onderliggende kleilichaam, aangemerkt als niet geschikt voor serviesgoed omdat het gebrande glazuuroppervlak niet duurzaam is en kan worden aangetast door contact met voedsel of vloeistoffen.

Uitverkocht

Categorieën: , , Tags: , , , GTIN: SW-151-P
SW2021KT

Our 2021 Stoneware Glaze Kit includes all five new stoneware glazes in a 4 oz jar. Great for testing on your clay bodies and trying new combinations.

  • SW-185 Rainforest
  • SW-186 Azurite
  • SW-187 Himalayan Salt
  • SW-188 Landslide
  • SW-189 Cenote

All of the new glazes are AP Non-Toxic in liquid form with the exception of SW-185 Rainforest, which is CL due to soluble copper. SW-189 Cenote is dinnerware safe when used according to manufacturer’s directions. The four new matte glazes (SW185-SW188) are not recommended for dinnerware due to surface durability. While the glazed surface may pass lead & cadmium leach tests, and therefore legally considered Food Safe, some glazes, regardless of surface texture or porosity of underlying clay body, will be designated as not suitable for dinnerware as the fired glaze surface is not durable and can be impacted by contact with food or liquids.

Information and samples by Carmen and Todd, the stoneware specialists of mayco

 

MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF