FN-234 Royal Purple

6,40

118 ml
basis kwastglazuur
kant en klaar
gifvrij
ideale stooktemperatuur 1000

Op voorraad

Categorieën: , GTIN: FN-231-4

Foundations zijn verkrijgbaar in een breed assortiment van kleuren, opaciteiten en texturen. Te gebruiken als de basis “foundation” glazuur voor elke keramiekstudio – op scholen, keramiekateliers, pottenbakkerijen of thuis.

De nummers die het voorvoegsel “FN-0XX” bevatten, zijn ondoorzichtig glazuren, die met het voorvoegsel “FN-2XX” zijn Sheer (transparante en semi transparante glazuren), terwijl degenen die het voorvoegsel “FN-3XX hebben Matte glazuren zijn. Het glazuur is ook geschikt voor glazuurcombinaties vb. in combinatie met de Stroke & Coats voor motieven op het glazuur of een kristalglazuur.

Cone 06 oxidatie: Dieppaars glanzend glazuur voegt kleur toe aan uw werk en laat oppervlaktestructuren of ontwerp zien.

Cone 6 oxidatie: Kleur wordt blauw.

__________________________________________________________________________

Foundations are available in a wide range of colors, opacities, and textures. Use as the basic “foundation” glaze for any ceramics studio – in schools, ceramics workshops, potteries, or at home.
The numbers containing the prefix “FN-0XX” are opaque glazes, those with the prefix “FN-2XX” are Sheer (transparent and semi-transparent glazes), while those with the prefix “FN-3XX” are Matte glazes. The glaze is also suitable for glaze combinations e.g. in combination with the Stroke & Coats for motifs on the glaze or a crystal glaze.

Cone 06 oxidation: Deep purple sheer gloss glaze adds color to your work and allows surface textures or design to show through.

Cone 6 oxidation: Color turns blue.

General Use

5-6 seconden schudden voor gebruik. Giet het glazuur op een palet (tegel, bord, etc.) en breng het aan met een penseel of decoratief accessoire naar keuze (spons, stempel, etc.). Foundations® glazuren zijn ontworpen om te stoken bij een 1040/1060 graden. Breng 2-3 lagen aan op cone 04 bisque en laat het oppervlak tussen de lagen drogen. Foundations® droogt snel en versnelt uw mogelijkheden om extra decoraties aan te brengen. Glazuur brandt tot hoogglansafwerkingen (geen matte), hoeft dus niet nog voorzien te worden van transparant glazuur. Bij het aanbrengen op een groot oppervlak adviseren wij een brede, zachte kwast zoals CB-604 #4 Soft Fan. Probeer de kwast volledig verzadigd (geladen) te krijgen en breng elke laag in dezelfde richting aan om kwaststrepen te minimaliseren.

Foundations® zijn geformuleerd om te stoken bij 1040/ 1060 graden. De meeste Foundations® behouden echter hun kleur bij hogere temperaturen. Hun prestaties bij 1220 graden (cone 6) staan vermeld op elk individueel productetiket. Wij raden u aan vóór gebruik te testen op uw kleisoort en in uw oven.

__________________________________________________________________________

Shake for 5-6 seconds before use. Dispense glaze onto a palette (tile, plate, etc.) and apply with your brush or decorating accessory of choice (sponge, stamp, etc.). Foundations® glazes were designed to mature at a shelf cone 06/05. Apply 2-3 coats, on cone 04 bisque, allowing the surface to dry in-between coats. Foundations® dries quickly and speeds up your ability to handle or perform additional decorating. Glaze fires to high-gloss finishes (excludes mattes), therefore does not need to be clear glazed. When applying to a large surface, we recommend a broad, soft brush such as CB-604 #4 Soft Fan. Try to get the brush fully saturated (loaded) and apply each coat in the same direction to minimize brush marks.

Foundations® have been formulated to mature at cone 06/05. However, most will maintain their color at higher temperatures. Their performance at cone 6 is noted on each individual product label. We recommend testing on your clay body and in your kiln prior to use.

MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF